4x4 forumas
Vaizdinės naujienos
Archyvas 2002 metai
Archyvas 2003-2005 metai
Šiuo metu chate nieko nėra.
Mūsų savaitės veidas

Šiai dienai vargšės lietuvėlės žemėje tiek priviso visokių džipistų , traktaristų, ratuotų turistų bei visokių kitokių gamtos "saugotojų", kad savaitgaliais kur miške bespjautum, gali kokiam džipistui į veido sritį pataikyti, kas ko gero gali grėsti kai kuriais nemalonumais jau tūlo piliečio veido bei viso kūno ploto srityse.

Taigi, o tiems entuziastingiems piliečiams, kurie nori prisijungti prie miško triukšmintojų bei purvyno maigytojų, galime išduoti paslaptį, jog tam tikrais laiko tarpais purvinoji barbarų aborigenų gentis užkuria savo dūmįjančias ir smirdančias tarataikas ir didingai suka miško arba purvyno link. Vargais negalais dariedėję iki minėtojo miško, jie organizuoja tarpusavio varžytines purvyne pavadinimu "Kas greičiau suluš arba kas greičiau paskęs". Ištikrųjų didelis procentas aborigenų smirdinčiose geležinėse dėžėse laikas nuo laiko sulūžta arba paskęsta, tačiau, nežiūrint į tai, šios purvo batalijos bei visa kita, kas su tuo susiję, yra gan įdomu ir gal net verta Vaičaičio arba Tolstojaus plunksnos.

Taigi, visos tos aukščiau pripaistytos kalbos pasekoje mes tik norime pasakyti, jog tam, kad žinoti, kur ir kada vyksta šie purvini žaidimai, paprasčiausia reikia atsiverst būtent šį puslapį ir čia mes mėginsime suteikti slaptą informaciją, kada ir kurion pusėn reikia sukti savo vežimo ienas tiems, kurie gal norėtų prisijungti prie purvo brolių arba bent pažiūrėti į visą šią atrakciją iš saugaus atstumo.

Kairėje esančiame submeniu rasite mūsų klubo bei respublikinius renginius.

2007.01.11

BC SR 3

Naujienos
Čia galite užsiregistruoti mūsų naujienlaiškiui:
 
© 2006. Kauno visureigių klubas.
Visas teises saugome patys.